Pasportyny ýitiren Türkmenistanyň raýatlary üçin, Türkmenistana dolanyp barmak üçin Şahadatnama almakda gerekli resminamalar: