Türkmenistanyň Prezidenti RF-nyň daşary işler ministrine gutlag hatyny iberdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrowyň 70 ýaşynyň dolmagy mynasybetli gutlag hatyny iberdi.

Milli Liderimiz Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçysynyň ýokary hünär ussatlygyny hem-de uly syýasy tejribesini belläp, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine goşýan şahsy goşandy üçin çuňňur minnetdarlyk, şeýle hem özara düşünişmegiň we ynamyň köpýyllyk ýörelgelerine daýanýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljekde hem pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz Sergeý Lawrowa jogapkärli döwlet işinde täze üstünlikleri arzuw etdi.